Cấu tạo máy biến áp 3 pha

Cấu tạo máy biến áp 3 pha phức tạp hơn cấu tạo máy biến áp 1 pha. Lõi thép của máy biến áp 3 pha gồm 1 lõi 3 trụ từ được quấn dây cùng gông từ tạo nên mạch khép kín.

Cấu tạo máy biến áp 3 pha

Cấu tạo của máy biến áp 3 pha có thể hiểu đơn giản là sự ghép của 3 máy biến áp 1 pha bao gồm 1 lõi thép với 3 trụ từ để quấn dây và được kẹp lại bằng gông từ để tạo thành 1 mạnh khép kín. Lõi thép được sử dụng trong cấu tạo của máy biến áp 3 pha thường được sử dụng là các lá thép Silic kỹ thuật từ tính, 2 mặt được quét sơn cách điện và ghép lại thành hình trụ , trụ này được quấn bởi 6 dây đồng được bọc cách điện.

Chi tiết cấu tạo Cấu tạo máy biến áp 3 pha

Máy biến áp 3 pha không phải là thiết bị sản sinh ra dòng điện mà chỉ là máy biến điện áp đóng vai trò là thiết bị điện trung gian dùng để biến đổi điện áp của hệ thống nguồn điện xoay chiều 3 pha nhưng giữ nguyên tần số. 

Cấu tạo lõi thép của máy biến áp 3 pha

Lõi thép được dùng trong cấu tạo máy biến áp 3 pha  hiện tại thường có 2 dạng đó là : 3 pha 3 trụ và 3 máy biến áp 1 pha cảm ứng ghép lại. Lõi là các lá thép kỹ thuật mỏng được ghép lại với nhau  bao gồm 2 phần chính đó là : phần trụ và phần gông.

cấu tạo máy biến áp 3 pha

cấu tạo máy biến áp 3 pha

Do được cấu tạo đặc biệt như vậy nên máy biến áp 3 pha  hạn chế tối đa dòng điện Fu cô sinh ra.

Dây quấn được sử dụng trong cấu tạo máy biến áp 3 pha

Máy biến áp 3 pha được cấu tạo bởi 6 dây quấn bằng đồng cách điện quanh các trụ. Trong đó 3 dây quấn nhận điện vào có ký hiệu quy ước là  AX, BY, CZ  gọi tắt là dây quấn sơ cấp và 3 dây quấn điện ra ký hiệu là ax, by, cz gọi là dây quấn thứ cấp.

Dây quấn sơ cấp và thứ cấp sử dụng trong cấu tạo máy biến áp 3 pha phải khác nhau về số vòng dây quấn cũng như tiết diện dây và có thể đấu theo hình sao hoặc hình tam giác

cấu tạo của máy biến áp 3 pha

cấu tạo của máy biến áp 3 pha

Công thức tính máy biến áp

Công thức tính máy biến áp phụ thuộc vào cách nối dây của máy biến áp  3 pha mà chúng ta có cách tính hệ số biến áp pha cũng như hệ số biến áp dây theo công thức :

Hệ số biến áp pha được tính theo công thức : Kp=Up1/Up2=N1/N2

Hệ số biến áp dây của máy biến áp: Kd=Up1/Up2

Từ công thức trên ta thấy quan hệ giữa Kp và Kd  được tính phụ thuộc vào cách đấu dây theo hình sao hay hình tam giác của máy biến áp 3 pha

công thức tính máy biến áp

công thức tính máy biến áp

Công dụng của máy biến áp 3 pha

Máy biến áp 3 pha có công dụng biến đổi điện áp xoay chiều 3 pha theo hướng tăng hoặc hạ thế do vậy thích hợp dùng trong việc truyền tải và phân phối điện năng.

Máy biến áp 3 pha cũng được dùng ở những nơi tiêu thụ điện năng cực lớn như trong các hệ thống điện của công ty , xí nghiệp, chung cư, các hệ thống máy móc dây truyền'

 

Cấu tạo máy biến áp 3 pha Tags:

Hotline: 0988230699