Đại lý lioa, biến áp lioa tại Ninh Bình

Đại lý lioa Ninh Bình, biến áp lioa tại Ninh Bình chuyên cung cấp ổn áp lioa, biến áp lioa cho các hộ gia đình, khu công nghiệp tại Ninh Bình với giá rẻ, thời gian bảo hành lên đến 4 năm

Đại lý lioa Ninh Bình, Biến áp lioa tại Ninh Bình

Lioa chính hãng chuyên cung cấp các dòng máy ổn áp lioa, ổn áp standa, ổn áp ruler , biến áp lioa, biến áp standa, biến áp ruler, bảo hành và sửa chữa ổn áp lioa, nạp ắc quy tận nhà cho quý khách tại Ninh Bình.

Hiện tại Đại lý lioa Ninh Bình, Biến áp lioa tại Ninh Bình được đặt hầu hết ở các huyện trong tỉnh Ninh Bình cũng như các vị trí khu công nghiệp tại Ninh Bình. Ninh Bình tuy là 1 tỉnh có diện tích nhỏ nhưng nền công nghiệp tương đối phát triển do đó nhu cầu sử dụng ổn áp lioa, biến áp lioa là rất lớn.

ĐẠI LÝ ỔN ÁP LIOA NINH BÌNH, BIẾN ÁP LIOA TẠI NINH BÌNH.

Lioa chính hãng có hệ thống phân phối ổn áp lioa Ninh Bình, biến áp lioa trải rộng khắp tỉnh Ninh Bình cũng như các khu công nghiệp trọng yếu của Ninh Bình.

Đại lý lioa , biến áp lioa tại các huyện của tỉnh Ninh Bình

Công Ty TNHH Lioa Nhật Linh chuyên phân phối ổn áp lioa, biến áp lioa 1 pha, ổn áp lioa 1 pha, biến áp 3 pha,  lioa 1kva, lioa 2kva, lioa 3kvalioa 5kvalioa 7.5kvalioa 10kvalioa 15kvalioa 20kvalioa 25kva, lioa 30kva, bảo hành, sửa chữa Ổn áp lioa, Standa, ruler tại Binh Bình trải dài thuộc các huyện: 

 • ỔN ÁP LIOA, BIẾN ÁP LIOA TẠI THÀNH PHỐ NINH BÌNH
 • ỔN ÁP LIOA, BIẾN ÁP LIOA TẠI TAM ĐIỆP
 • ỔN ÁP LIOA, BIẾN ÁP LIOA TẠI GIA VIỄN
 • ỔN ÁP LIOA, BIẾN ÁP LIOA TẠI HOA LƯ
 • ỔN ÁP LIOA, BIẾN ÁP LIOA TẠI KIM SƠN
 • ỔN ÁP LIOA, BIẾN ÁP LIOA TẠI NHO QUAN
 • ỔN ÁP LIOA, BIẾN ÁP LIOA TẠI YÊN KHÁNH
 • ỔN ÁP LIOA, BIẾN ÁP LIOA TẠI YÊN MÔ

Đại lý Lioa tại ninh bình

đại lý lioa tại Ninh Bình

ỔN ÁP LIOA, BIẾN ÁP LIOA TẠI THÀNH PHỐ NINH BÌNH

Tại Thành Phố Ninh Bình ( TP Ninh Bình) chúng tôi có đại lý ổn áp lioa, biến áp lioa tại các phường : Nam Thành, Ninh Tiến, Ninh Phúc, Đông Thành, Thanh Bình .

ỔN ÁP LIOA, BIẾN ÁP LIOA TẠI TAM ĐIỆP NINH BÌNH

Hệ thống ổn áp lioa, biến áp lioa trải dài thuộc các phường : 

 1. Mua bán ổn áp lioa, bảo hành lioa, sửa lioa, thanh lý lioa tại Bắc Sơn, Tam Điệp, Ninh bình
 2. Mua bán ổn áp lioa, bảo hành lioa, sửa lioa, thanh lý lioa tại Nam Sơn, Tam Điệp
 3. Mua bán ổn áp lioa, bảo hành lioa, sửa lioa, thanh lý lioa tại Tân Bình, Tam Điệp
 4. Mua bán ổn áp lioa, bảo hành lioa, sửa lioa, thanh lý lioa tại Tây Sơn, Tam Điệp
 5. Mua bán ổn áp lioa, bảo hành lioa, sửa lioa, thanh lý lioa tại Trung Sơn, Tam Điệp
 6. Mua bán ổn áp lioa, bảo hành lioa, sửa lioa, thanh lý lioa tại Đông Sơn, Tam Điệp
 7. Mua bán ổn áp lioa, bảo hành lioa, sửa lioa, thanh lý lioa tại Quang Sơn, Tam Điệp
 8. Mua bán ổn áp lioa, bảo hành lioa, sửa lioa, thanh lý lioa tại Yên Bình, Tam Điệp
 9. Mua bán ổn áp lioa, bảo hành lioa, sửa lioa, thanh lý lioa tại Yên Sơn, Tam Điệp

ỔN ÁP LIOA, BIẾN ÁP LIOA TẠI GIA VIỄN NINH BÌNH

 1. Ổn áp lioa, biến áp lioa tại Gia Hòa, Gia Viễn
 2. Ổn áp lioa, biến áp lioa tại Gia Hưng, Gia Viễn
 3. Ổn áp lioa, biến áp lioa tại Gia Lạc, Gia Viễn
 4. Ổn áp lioa, biến áp lioa tại Gia Lập, Gia Viễn
 5. Ổn áp lioa, biến áp lioa tại Gia Minh, Gia Viễn
 6. Ổn áp lioa, biến áp lioa tại Gia Phong, Gia Viễn
 7. Ổn áp lioa, biến áp lioa tại Gia Phú, Gia Viễn
 8. Ổn áp lioa, biến áp lioa tại Gia Phương, Gia Viễn
 9. Ổn áp lioa, biến áp lioa tại Gia Sinh, Gia Viễn
 10. Ổn áp lioa, biến áp lioa tại Gia Tân, Gia Viễn
 11. Ổn áp lioa, biến áp lioa tại Gia Thanh, Gia Viễn
 12. Ổn áp lioa, biến áp lioa tại Gia Thắng, Gia Viễn
 13. Ổn áp lioa, biến áp lioa tại Gia Thịnh, Gia Viễn
 14. Ổn áp lioa, biến áp lioa tại Gia Tiến, Gia Viễn
 15. Ổn áp lioa, biến áp lioa tại Gia Trấn, Gia Viễn
 16. Ổn áp lioa, biến áp lioa tại Gia Trung, Gia Viễn
 17. Ổn áp lioa, biến áp lioa tại Gia Vân, Gia Viễn
 18. Ổn áp lioa, biến áp lioa tại Gia Vượng, Gia Viễn
 19. Ổn áp lioa, biến áp lioa tại Gia Xuân, Gia Viễn
 20. Ổn áp lioa, biến áp lioa tại Liên Sơn, Gia Viễn
 21. Ổn áp lioa, biến áp lioa tại Me (thị trấn), ninh bình

Sửa ổn áp lioa tại Ninh Bình

Sửa ổn áp lioa tại Ninh Bình

ỔN ÁP LIOA, BIẾN ÁP LIOA TẠI HOA LƯ NINH BÌNH

 1. Đại Lý Lioa tại Hoa Lư, Ninh Bình
 2. Đại Lý Lioa tại Ninh An, Hoa Lư
 3. Đại Lý Lioa tại Ninh Giang, Hoa Lư
 4. Đại Lý Lioa tại Ninh Hải, Hoa Lư
 5. Đại Lý Lioa tại Ninh Hòa, Hoa Lư
 6. Đại Lý Lioa tại Ninh Khang, Hoa Lư
 7. Đại Lý Lioa tại Ninh Mỹ, Hoa Lư
 8. Đại Lý Lioa tại Ninh Thắng, Hoa Lư
 9. Đại Lý Lioa tại Ninh Vân, Hoa Lư
 10. Đại Lý Lioa tại Ninh Xuân, Hoa Lư
 11. Đại Lý Lioa tại Thiên Tôn, Hoa Lư
 12. Đại Lý Lioa tại Trường Yên, Hoa Lư

ỔN ÁP LIOA, BIẾN ÁP LIOA TẠI KIM SƠN NINH BÌNH

 1. Cửa hàng bán ổn áp Lioa tại Bình Minh, Kim Sơn
 2. Cửa hàng bán ổn áp Lioa tại Chất Bình, Kim Sơn
 3. Cửa hàng bán ổn áp Lioa tại Cồn Thoi, Kim Sơn
 4. Cửa hàng bán ổn áp Lioa tại Định Hóa, Kim Sơn
 5. Cửa hàng bán ổn áp Lioa tại Đồng Hướng, Kim Sơn
 6. Cửa hàng bán ổn áp Lioa tại Hồi Ninh, Kim Sơn
 7. Cửa hàng bán ổn áp Lioa tại Hùng Tiến, Kim Sơn
 8. Cửa hàng bán ổn áp Lioa tại Kim Chính, Kim Sơn
 9. Cửa hàng bán ổn áp Lioa tại Kim Định, Kim Sơn
 10. Cửa hàng bán ổn áp Lioa tại Kim Đông, Kim Sơn
 11. Cửa hàng bán ổn áp Lioa tại Kim Hải, Kim Sơn
 12. Cửa hàng bán ổn áp Lioa tại Kim Tân, Kim Sơn
 13. Cửa hàng bán ổn áp Lioa tại Kim Trung, Kim Sơn
 14. Cửa hàng bán ổn áp Lioa tại Lai Thành, Kim Sơn
 15. Cửa hàng bán ổn áp Lioa tại Lưu Phương, Kim Sơn
 16. Cửa hàng bán ổn áp Lioa tại Phát Diệm, Kim Sơn
 17. Cửa hàng bán ổn áp Lioa tại Quang Thiện, Kim Sơn
 18. Cửa hàng bán ổn áp Lioa tại Tân Thành, Kim Sơn
 19. Cửa hàng bán ổn áp Lioa tại Văn Hải, Kim Sơn
 20. Cửa hàng bán ổn áp Lioa tại Xuân Thiện, Kim Sơn
 21. Cửa hàng bán ổn áp Lioa tại Yên Lộc, Kim Sơn
 22. Cửa hàng bán ổn áp Lioa tại Yên Mật, ninh bình

ỔN ÁP LIOA, BIẾN ÁP LIOA TẠI NHO QUAN NINH BÌNH

 1. Đại lý ổn áp lioa, biến áp lioa, bảo hành lioa tại Cúc Phương, Nho Quan
 2. Đại lý ổn áp lioa, biến áp lioa, bảo hành lioa tại Đức Long, Nho Quan
 3. Đại lý ổn áp lioa, biến áp lioa, bảo hành lioa tại Gia Lâm, Nho Quan
 4. Đại lý ổn áp lioa, biến áp lioa, bảo hành lioa tại Gia Tường, Nho Quan
 5. Đại lý ổn áp lioa, biến áp lioa, bảo hành lioa tại Kỳ Phú, Nho Quan
 6. Đại lý ổn áp lioa, biến áp lioa, bảo hành lioa tại Lưu Phương, Kim Sơn
 7. Đại lý ổn áp lioa, biến áp lioa, bảo hành lioa tại Nho Quan (thị trấn)
 8. Đại lý ổn áp lioa, biến áp lioa, bảo hành lioa tại Phú Long, Nho Quan
 9. Đại lý ổn áp lioa, biến áp lioa, bảo hành lioa tại Phú Lộc, Nho Quan
 10. Đại lý ổn áp lioa, biến áp lioa, bảo hành lioa tại Phú Sơn, Nho Quan
 11. Đại lý ổn áp lioa, biến áp lioa, bảo hành lioa tại Quảng Lạc, Nho Quan
 12. Đại lý ổn áp lioa, biến áp lioa, bảo hành lioa tại Quỳnh Lưu, Nho Quan
 13. Đại lý ổn áp lioa, biến áp lioa, bảo hành lioa tại Sơn Hà, Nho Quan
 14. Đại lý ổn áp lioa, biến áp lioa, bảo hành lioa tại Sơn Thành, Nho Quan
 15. Đại lý ổn áp lioa, biến áp lioa, bảo hành lioa tại Thạch Bình, Nho Quan
 16. Đại lý ổn áp lioa, biến áp lioa, bảo hành lioa tại Văn Phong, Nho Quan
 17. Đại lý ổn áp lioa, biến áp lioa, bảo hành lioa tại Văn Phú, Nho Quan
 18. Đại lý ổn áp lioa, biến áp lioa, bảo hành lioa tại Xích Thổ, Nho Quan
 19. Đại lý ổn áp lioa, biến áp lioa, bảo hành lioa tại Yên Quang, Nho Quan

ỔN ÁP LIOA, BIẾN ÁP LIOA TẠI YÊN KHÁNH NINH BÌNH

 1. Ổn Áp Lioa, Biến Áp Lioa tại  Khánh An, Yên Khánh
 2. Ổn Áp Lioa, Biến Áp Lioa tại Khánh Công, Yên Khánh
 3. Ổn Áp Lioa, Biến Áp Lioa tại Khánh Cư, Yên Khánh
 4. Ổn Áp Lioa, Biến Áp Lioa tại Khánh Cường, Yên Khánh
 5. Ổn Áp Lioa, Biến Áp Lioa tại Khánh Hải, Yên Khánh
 6. Ổn Áp Lioa, Biến Áp Lioa tại Khánh Hòa, Yên Khánh
 7. Ổn Áp Lioa, Biến Áp Lioa tại Khánh Hội, Yên Khánh
 8. Ổn Áp Lioa, Biến Áp Lioa tại Khánh Hồng, Yên Khánh
 9. Ổn Áp Lioa, Biến Áp Lioa tại Khánh Lợi, Yên Khánh
 10. Ổn Áp Lioa, Biến Áp Lioa tại Khánh Mậu, Yên Khánh
 11. Ổn Áp Lioa, Biến Áp Lioa tại Khánh Nhạc, Yên Khánh
 12. Ổn Áp Lioa, Biến Áp Lioa tại Khánh Ninh, Yên Khánh
 13. Ổn Áp Lioa, Biến Áp Lioa tại Khánh Phú, Yên Khánh
 14. Ổn Áp Lioa, Biến Áp Lioa tại Khánh Thành, Yên Khánh
 15. Ổn Áp Lioa, Biến Áp Lioa tại Khánh Thiện, Yên Khánh
 16. Ổn Áp Lioa, Biến Áp Lioa tại Khánh Thủy, Yên Khánh
 17. Ổn Áp Lioa, Biến Áp Lioa tại Khánh Tiên, Yên Khánh
 18. Ổn Áp Lioa, Biến Áp Lioa tại Khánh Trung, Yên Khánh
 19. Ổn Áp Lioa, Biến Áp Lioa tại Khánh Vân, Yên Khánh

ỔN ÁP LIOA, BIẾN ÁP LIOA TẠI YÊN MÔ NINH BÌNH

 1. Cửa hàng bán máy ổn áp lioa, biến áp lioa tại Khánh Dương, Yên Mô
 2. Cửa hàng bán máy ổn áp lioa, biến áp lioa tại Khánh Thịnh, Yên Mô
 3. Cửa hàng bán máy ổn áp lioa, biến áp lioa tại Khánh Thượng, Yên Mô
 4. Cửa hàng bán máy ổn áp lioa, biến áp lioa tại Mai Sơn, Yên Mô
 5. Cửa hàng bán máy ổn áp lioa, biến áp lioa tại Yên Đồng, Yên Mô
 6. Cửa hàng bán máy ổn áp lioa, biến áp lioa tại Yên Hòa, Yên Mô
 7. Cửa hàng bán máy ổn áp lioa, biến áp lioa tại Yên Hưng, Yên Mô
 8. Cửa hàng bán máy ổn áp lioa, biến áp lioa tại Yên Lâm, Yên Mô
 9. Cửa hàng bán máy ổn áp lioa, biến áp lioa tại Yên Mạc, Yên Mô
 10. Cửa hàng bán máy ổn áp lioa, biến áp lioa tại Yên Mỹ, Yên Mô
 11. Cửa hàng bán máy ổn áp lioa, biến áp lioa tại Yên Nhân, Yên Mô
 12. Cửa hàng bán máy ổn áp lioa, biến áp lioa tại Yên Phong, Yên Mô
 13. Cửa hàng bán máy ổn áp lioa, biến áp lioa tại Yên Phú, Yên Mô
 14. Cửa hàng bán máy ổn áp lioa, biến áp lioa tại Yên Thái, Yên Mô
 15. Cửa hàng bán máy ổn áp lioa, biến áp lioa tại Yên Thành, Yên Mô
 16. Cửa hàng bán máy ổn áp lioa, biến áp lioa tại Yên Thắng, Yên Mô
 17. Cửa hàng bán máy ổn áp lioa, biến áp lioa tại Yên Thịnh, Yên Mô
 18. Cửa hàng bán máy ổn áp lioa, biến áp lioa tại Yên Từ, Yên Mô

Ổn áp lioa 50kva

Ổn áp lioa 50kva

ĐẠI LÝ LIOA, BIẾN ÁP LIOA TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TẠI NINH BÌNH

Tại Ninh Bình có 16 khu công nghiệp và Lioa Nhật Linh phục vụ tận nơi tại các khu công nghiệp:

1. ĐẠI LÝ ỔN ÁP LIOA BIẾN ÁP LIOA TẠI KCN TAM ĐIỆP
Địa chỉ: P.Nam Sơn, TX.Tam Điệp, Ninh Bình
2. ĐẠI LÝ ỔN ÁP LIOA BIẾN ÁP LIOA TẠI KCN NINH PHÚC
Địa chỉ: X.Ninh Phúc, H.Hoa Lư, Ninh Bình
3. ĐẠI LÝ ỔN ÁP LIOA BIẾN ÁP LIOA TẠI NAM TX.NINH BÌNH
Địa chỉ: TX.Ninh Bình, Ninh Bình
4. ĐẠI LÝ ỔN ÁP LIOA BIẾN ÁP LIOA TẠI KHU CÔNG NGHIỆP NINH KHÁNH
Địa chỉ: X.Ninh Khánh, H.Hoa Lư, Ninh Bình
5. ĐẠI LÝ ỔN ÁP LIOA BIẾN ÁP LIOA TẠI KHU CÔNG NGHIỆP NINH TIẾN
Địa chỉ: X.Ninh Tiến, H.Hoa Lư, Ninh Bình
6. ĐẠI LÝ ỔN ÁP LIOA BIẾN ÁP LIOA TẠI KHU CÔNG NGHIỆP THIÊN TÔN
Địa chỉ: TT.Thiên Thôn, H.Hoa Lư, Ninh Bình
7. ĐẠI LÝ ỔN ÁP LIOA BIẾN ÁP LIOA TẠI KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG HƯỚNG
Địa chỉ: X.Đồng Hướng, H.Kim Sơn, Ninh Bình
8. ĐẠI LÝ ỔN ÁP LIOA BIẾN ÁP LIOA TẠI KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH MINH
Địa chỉ: TT.Bình Minh, H.Kim Sơn, Ninh Bình
9. ĐẠI LÝ ỔN ÁP LIOA BIẾN ÁP LIOA TẠI KHU CÔNG NGHIỆP KIM CHÍNH
Địa chỉ: X.Kim Chính, H.Kim Sơn, Ninh Bình
10. ĐẠI LÝ ỔN ÁP LIOA BIẾN ÁP LIOA TẠI KHU CÔNG NGHIỆP MAI SƠN
Địa chỉ: X.Mai Sơn, H.Yên Mô, Ninh Bình
11. ĐẠI LÝ ỔN ÁP LIOA BIẾN ÁP LIOA TẠI KHU CÔNG NGHIỆP KHÁNH CƯ
Địa chỉ: X.Khánh Cư, H.Yên Khánh, Ninh Bình
12. ĐẠI LÝ ỔN ÁP LIOA BIẾN ÁP LIOA TẠI KHU CÔNG NGHIỆP KHÁNH NHẠC
Địa chỉ: X.Khánh Nhạc, H.Yên Khánh, Ninh Bình
13. ĐẠI LÝ ỔN ÁP LIOA BIẾN ÁP LIOA TẠI KHU CÔNG NGHIỆP GIÁN KHẨU
Địa chỉ: X.Gia Xuân, H.Gia Viễn, Ninh Bình
14. ĐẠI LÝ ỔN ÁP LIOA BIẾN ÁP LIOA TẠI KHU CÔNG NGHIỆP GIA SINH
Địa chỉ: X.Gia Sinh, H.Gia Viễn, Ninh Bình
15. ĐẠI LÝ ỔN ÁP LIOA BIẾN ÁP LIOA TẠI KHU CÔNG NGHIỆP GIA VÂN
Địa chỉ: X.Gia Vân, H.Gia Viễn, Ninh Bình
16. ĐẠI LÝ ỔN ÁP LIOA BIẾN ÁP LIOA TẠI KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG PHONG
Địa chỉ: X.Đồng Phong, H.Nho Quan, Ninh Bình

Trung Tâm Bảo Hành Sửa Ổn Áp Lioa tại Ninh Bình

Quý khách tại Ninh Bình muốn tìm trung tâm bảo hành sửa chữa ổn áp lioa, biến áp lioa có thể liên hệ trực tiếp nhân viên tư vấn lioa theo số : SĐT: 0988.230.699 – 0943.330.240 - 024 366 43 884 để được tư vấn miễn phí và phục vụ tận nhà

bảng giá lioa 2019

bảng giá lioa 2019

CTY TNHH LIOA NHẬT LINH

Công ty TNHH Nhật Linh có tên gọi phổ biến là Lioa Nhật Linh chuyên sản xuất các mặt hàng ổn áp, bình ắc quy, máy biến áp được người dùng ưa chuộng. Đây là 1 thương hiệu của Việt Nam nhưng đã khẳng định được vị thế khi xuất khẩu sang các nước Châu Âu, Nhật Bản chiếm kim ngạch đáng kể.

CTY TNHH LIOA NHẬT LINH
MST: 0106750669
SĐT: 0988.230.699 – 0943.330.240 - 024 366 43 884
Website:  Lioa chính hãng (www.lioachinhhang.com)

TRỤ SỞ CHÍNH CỦA LIOA NHẬT LINH
- Trung tâm trưng bày Lioa tại : 1031 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội 
- Trung tâm trưng bày Lioa tại : 336 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội

Xem thêm : mua ban ổn áp lioa cu , sua chua ổn áp lioathanh ly lioa cũ giá rẻBảng giá ổn áp lioa.

 

Đại lý lioa, biến áp lioa tại Ninh Bình Tags:

Hotline: 0988230699