Tổ đấu dây máy biến áp

Hướng dẫn Tổ đấu dây máy biến áp và một số tố đấu dây của máy biến áp 1 pha và 3 pha

Tổ đấu dây máy biến áp

Lioa chính hãng xin được dướng dẫn các bạn cách Tổ đấu dây máy biến áp đồng thời trình bày  một số tố đấu dây của máy biến áp 1 phatố đấu dây của máy biến áp 3 pha.

1/. Tổ đấu dây của máy biến áp là gì?

Tổ đấu dây của máy biến áp là cách hình thành tổ đấu dây quấn  máy biến áp theo quy luật nhất định để máy biến áp có thể vận hành được chức năng truyền tải và biến đổi điện thế theo hướng hạ áp hay tăng áp.

Trong tổ đấu dây của máy biến áp thì tố đấu dây số vòng của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp quấn quanh lõi từ rất quan trọng

2./Tổ đấu dây máy biến áp

Để tố đấu dây máy biến áp trong hệ thống phân phối truyền, biến đổi điện đúng cách thì cần phải biết góc lệch pha giữa các sức điện động cảm ứng phía cao áp và hạ áp, đo tại các đầu nối ra của máy.

Ví dụ: Trong các máy biến áp 3 pha thì góc lệch pha phải là bội số của 30° nhưng trong máy biến áp 1 pha thì góc lệch pha giữa sức điện động cao áp và hạ áp có thể là 0° hoặc 180°.

Điều quan trọng khi Tổ đấu dây máy biến áp đó là:  Các máy biến áp có cùng góc lệch pha giống nhau được xếp chung vào cùng một tổ đấu dây, mỗi tổ đấu dây được đánh dấu bằng một con số đặc trưng.

 

3/. Một số tổ đấu dây của máy biến áp.

Tổ đấu dây máy biến áp Tags:

Hotline: 0988230699