Bạn có thể gửi tiền vào tài khoản của chúng tôi tại quầy lễ tân của ngân hàng, chuyển tiền qua Internet banking hoặc qua cây ATM.

Thông tin chuyển khoản ngân hàng

  • Ngân hàng: Trần Thị Nhàn
  • IBAN: Hà Nội
  • Ngân hàng: Công ty TNHH thương mại và sản xuất Nhật Linh
  • IBAN: Hà Nội